Rychlé létání

Od Krokuse:

Nevím, zda tento trik budete znát, ale já na něj narazil při hledání bugs. Když jsem chtěl dříve rychle létat (klávesy 0 + F9 + Numerické klávesy), musel jsem provést úpravu v souboru config.cfg u položky uset g_flyspeed, kde je standardně nastavená hodnoty "100" např. na hodnotu "250".

Teď už vím, že to není zapotřebí. Stačí použít kolečko myši při držení jedné z kurzorových kláves (šipky). Při otáčení kolečkem dopředu zrychlujete a při otáčení dozadu zpomalujete. Výhodou je, že toto funguje jak v ATS, tak v ETS2.


Webové stránky zdarma

Nepřihlášený